Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,459

  Thiết kế kiến trúc vỏ bao che công trình nhà phố phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Đoàn Trần Hiệp; Thành viên:  
Số: T2017 - 02 - 76 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thiết kế giải pháp mặt đứng công trình nhà phố phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại thành phố Đà Nẵng.Hệ thống hóa các kiến thức và giải pháp thiết kế mặt đứng kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn