Doãn Văn Đông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,233

 
Mục này được 34364 lượt người xem
Họ và tên:  Doãn Văn Đông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/02/1985
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán Khối phố Phú Phong, Phường An Phú, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống điện; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: Vấn đề cách ly trong lưới điện phân phối; Cảm biến Từ; Cảm biến dòng điện xoáy,..
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng các mô hình hồ quang trong lò nấu thép. Chủ nhiệm: Trần Lê Nhật Hoàng. Mã số: T2018-06-104. Năm: 2019. (Jun 11 2019 10:20AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán và phân tích lưới điện phân phối thực hiện trên máy tính. Chủ nhiệm: ThS. Doãn Văn Đông. Mã số: T2015-06-85. Năm: 2015. (Jan 20 2016 7:25AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp phát hiện sự cố cách ly trong lưới điện phân phối khi có nguồn phân tán. Chủ nhiệm: ThS. Doãn Văn Đông. Mã số: T2013-06-42. Năm: 2013. (Apr 17 2014 2:06PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bộ bài tập ứng dụng trong tính toán, thiết kế mạng điện hạ áp phục vụ cho môn học thiết kế cung cấp điện. Chủ nhiệm: Doãn Văn Đông. Thành viên: . Mã số: T2009-06-77. Năm: 2009. (Oct 25 2012 2:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA CÁC LÒ HỒ QUANG ĐIỆN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU SỰ NHẤP NHÁY ĐIỆN ÁP VÀ SÓNG HÀI. Tác giả: Trần Lê Nhật Hoàng, Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 29-32. Năm 2018. (Jun 11 2019 10:32AM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TẠI CHỖ PHÁT HIỆN SỰ CÁCH LY TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHI CÓ KẾT NỐI NGUỒN PHÂN TÁN Ở VIỆT NAM. Tác giả: Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 32-36. Năm 2017. (May 3 2018 9:57PM)
[3]Bài báo: MÔ PHỎNG PIN MẶT TRỜI BẰNG PHẦN MỀM PSPICE. Tác giả: Dương Minh Quân; Đinh Thị Sen; Doãn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 179-182. Năm 2016. (May 3 2018 9:54PM)
[4]Bài báo: PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN HỖN HỢP GIÓ – DIESEL TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ. Tác giả: Lê Thái Hiệp – Doãn Văn Đông – Nguyễn Thế Công – Lê Văn Doanh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, quyển 2. Trang: 24-28. Năm 2014. (Oct 26 2015 11:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Real-Time Thickness Measurement Using Resonant Eddy-Current Sensor. Authors: Chinh-Hieu Dinh; Jen-Tzong Jeng*; Guan-Wei Huang; Jing-Yuan Chen; Yi-Shian Chiang; Van-Dong Doan; Thi-Trang Pham. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: 3077997. Year 2021. (May 8 2021 5:00PM)
[2]Presentations: Magnetization Measurement System With Giant Magnetoresistance Zero-Field Detector.
.
Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Huu-Thang Nguyen, Chinh-Hieu Dinh, Duy Vinh Dao, Thi-Trang Pham. IEEE - The International Magnetics Conference (INTERMAG 2021). Pages: 579. Year 2021.
(May 8 2021 5:12PM)
[3]Article: Magnetization measurement system with giant magnetoresistance zero-field detector. Authors: Van-Dong Doan; Jen-Tzong Jeng*; Huu-Thang Nguyen; Chinh-Hieu Dinh; Duy-Vinh Dao; Thi-Trang Pham. IEEE Transactions on Magnetics. No: 2021. Year 2021. (Jul 15 2021 10:16AM)
[4]Article: Classification of steel balls by resonant eddy current sensor. Authors: Duy-Vinh Dao, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Thi-Trang Pham, Huu-Thang Nguyen. Measurement Science and Technology - IOP Publishing. No: MST-113293.R1. Pages: 1-10. Year 2021. (Nov 19 2021 10:07AM)
[5]Article: Surface and subsurface eddy-current imaging with GMR sensor. Authors: Huu-Thang Nguyen, Jen-Tzong Jeng, Van-Dong Doan, Chinh-Hieu Dinh, Duy Vinh Dao, Thi-Trang Pham, Xuan-Thang Trinh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: 70-6011310. Pages: 1-9. Year 2021. (Nov 19 2021 10:10AM)
[6]Presentations: Steel Ball Sorting Based on Electromagnetic Induction Using Eddy Current Technique. Authors: D. Dao, Jeng, J., C. Dinh, V. Doan, T. Pham and H. Nguyen. IEEE - INTERMAG 2021 Conference. Pages: 65. Year 2021. (Nov 19 2021 10:13AM)
[7]Presentations: High Spatial Resolution Flaw Detector Based on the GMR Eddy-Current Probe. Authors: H. Nguyen, J. Jeng, V. Doan, C. Dinh, D. Dao Pham, T.. IEEE - INTERMAG 2021 Conference. Pages: 147. Year 2021. (Nov 19 2021 10:16AM)
[8]Presentations: Dual-Bridge Giant Magnetoresistance Current Sensor. Authors: C. Lu, Y. Huang, J. Jeng, V. Doan, T. Pham and C. Dinh. IEEE - INTERMAG 2020 Conference. Pages: 558. Year 2020. (Nov 19 2021 10:29AM)
[9]Presentations: Thrust Force Evaluation for Seawater Magnetohydrodynamic Thruster. Authors: C. Chen and W. Chao T. Pham, J. Jeng, C. Chan, C. Zeng, Y. Li, K. Pan, T. Liu, C. Dinh, V. Doan. IEEE - INTERMAG 2020 Conference. Pages: 833. Year 2020. (Nov 19 2021 10:26AM)
[10]Presentations: Development of a Broad Bandwidth Helmholtz Coil for Biomagnetic Application. Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Tsang-Hao Tsao, Thi-Trang Pham, Guan-Wei Huang, Chinh-Hieu Dinh, Tai-Hsing Lee. IEEE - The International Magnetics Conference (INTERMAG 2020). Pages: 1390. Year 2020. (May 8 2021 4:39PM)
[11]Article: Development of a Broad Bandwidth Helmholtz Coil for Biomagnetic Application. Authors: Van-Dong Doan, Jen-Tzong Jeng*, Tsang-Hao Tsao, Thi-Trang Pham, Guan-Wei Huang, Chinh-Hieu Dinh, Tai-Hsing Lee, Peng-I Mei. IEEE Transactions on Magnetics. No: Volume: 57, Issue: 2, Feb. 2021. Pages: 5300305. Year 2020. (May 8 2021 4:48PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Lưới điện phân phối Chủ biên: Doãn Văn Đông. Đồng tác giả: Huỳnh Bá Minh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2019.(Jun 11 2019 10:25AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[2] Giấy khen của Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009-2012. Năm: 2012.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng về việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[5] Giấy khen của Đảng bộ Trường vì đã có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. Năm: 2017.
[6] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[7] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[8] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[9] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mạng điện khu vực
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Cung cấp điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Bảo vệ rơle & tự động hóa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn