Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,453,910

 PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN HỖN HỢP GIÓ – DIESEL TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thái Hiệp – Doãn Văn Đông – Nguyễn Thế Công – Lê Văn Doanh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(84).2014, quyển 2;Từ->đến trang: 24-28;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay lưới điện trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) là một lưới nhỏ, độc lập và được cấp nguồn từ một hệ thống điện hỗn hợp gió - diesel. Trong quá trình vận hành hệ thống này có xảy ra hiện tượng không ổn định vì các tính năng của trạm điện gió không phù hợp với lưới nhỏ và độc lập như điều khiển hỗ trợ ổn định lưới kém, công suất cực tiểu quá lớn, cài đặt chế độ không phát công suất phản kháng. Qua khảo sát lưới điện trên khi có các dao động bé như tốc độ gió thay đổi, thay đổi công suất phụ tải, dao động điện áp, dao động tần số…vv, thì chúng tôi xác định được vùng làm việc kém ổn định và các điều kiện biên. Dựa vào kết quả khảo sát, trong bài báo này chúng tôi đưa ra các khuyến nghị để vận hành lưới điện ở đây tốt hơn và ổn định hơn, mà không cần thay đổi cấu trúc hoặc thêm thiết bị phụ trợ.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
At the moment, the distribution network of PhuQuy island (BinhThuan Province) is an isolated microgrid which is only supplied from a wind – diesel hybrid energy system. In fact, the system operation has occurred unstable phenomenons, because of the wind power station is not suitable for isolated microgrid such as less stable controlling supports, too large minimum capacity, no generated reactive power set mode. After studying this grid with small fluctuations as wind speed changes, changing capacity of load, voltage fluctuations, frequency fluctuations, etc., we found less stable regions and boundary conditions. Therefore, in this paper we give recommendations to operate this grid more stable, without changing the structure or adding auxiliary equipments.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn