Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,604,849

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mạng điện khu vực
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Cung cấp điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Bảo vệ rơle & tự động hóa
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn