Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,605,284

[1] Giấy khen của Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[2] Giấy khen của Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009-2012. Năm: 2012.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng về việc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[5] Giấy khen của Đảng bộ Trường vì đã có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. Năm: 2017.
[6] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[7] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2016-2017 đến năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[8] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[9] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn