Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='doanvutran' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Đoàn Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,344

 
Mục này được 7632 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đoàn Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/01/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Liên - Hòa Vang - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công Trình Thủy Lợi - Thủy Điện; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Quản lý Dự án Xây dựng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 08 Phan Văn Định - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 818608; Mobile: 0905003808
Email: trandoanvu@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn