Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='doduyyd' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Đỗ Thị Thúy Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,144,354

 
Mục này được 14468 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Thúy Duy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điều dưỡng; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Điều dưỡng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược, Tầng 8, Viện Anh ngữ, 41 Lê Duẩn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 353 2060; Mobile: 0605420423
Email: doduy12@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn