Nguyễn Văn Đông
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,753,465

 
Mục này được 2862 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Đông
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/01/1977
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật học; Tại: Khoa Luật-Đại Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Luật học; Tại: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDCT- Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nvdong.gdct@ued.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kinh nghiệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới
.
Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. Số: 95. Trang: 81-85. Năm 2019.
(Dec 30 2019 11:01AM)
[2]Bài báo: Kinh nghiệm thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới
.
Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. Số: 94. Trang: 88-93. Năm 2019.
(Dec 30 2019 11:04AM)
[3]Bài báo: Bàn về những tồn tại bất cập của pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế-xã hội
.
Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. Số: 88. Trang: 110-115. Năm 2019.
(Dec 30 2019 11:05AM)
[4]Bài báo: Bàn về việc áp dụng quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015. Tác giả: Nguyễn Văn Đông. Tạp Chí kiểm sát. Số: 10. Trang: 37-41. Năm 2017. (Dec 30 2019 11:08AM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành Dịch vụ pháp lý ở các trường cao đẳng trong xu thế hội nhập. Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. Số: Đặc biệt. Trang: 20-23. Năm 2016. (Dec 30 2019 11:14AM)
[6]Bài báo: Bàn về hiệu lực của việc lập di chúc. Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. Số: 64. Trang: 75-77. Năm 2016. (Dec 30 2019 11:10AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn