Đỗ Quốc Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20140 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Quốc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/11/1970
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục thể chất; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW 1
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Bóng chuyền
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0945558587
Email: hungtuonghoai@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Năm 1994: Giảng dạy tại bộ môn TDTT trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  • Năm 1995 - 1997: Giảng dạy tại khoa GDTC trường Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • 1998 đến nay: Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất -  Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn