Đỗ Thế Cần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29741 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thế Cần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/09/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Điện Tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Université Côte D'Azur, Nice
Dạy CN: Cơ Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí- Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0907971768
Email: dtcan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2008-2011: Trợ giảng tại Khoa Cơ khí -Trường Đại học Bách khoa
Từ 2011-2013: Học thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân- Đài Loan
Từ 2013-2015: Giảng dạy tại Khoa Cơ khí- Trường Đại học Bách khoa
Từ 2016-2019: Học Tiến sĩ tại trường đại học Université Côte D'Azur, Nice - Pháp
Từ 2020-nay: Giảng dạy tại Khoa Cơ khí- Trường Đại học Bách khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mạch thay thế PLC. Chủ nhiệm: Đỗ Thế Cần. Mã số: T2015-02-127. Năm: 2016. (Apr 19 2016 6:51PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: From BPMN to live application: How the context can drive an auto-adapted system. Authors: The Can Do, S Lavirotte, G Rey, N Le Thanh, JY Tigli. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication. No: 10.1109/RIVF.2019.8713656. Pages: 162-169. Year 2019. (Oct 5 2020 11:03PM)
[2]Article: Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System. Authors: Gaëtan Rey, The Can Do, Jean-Yves Tigli, Stéphane Lavirotte. Journal of Computer and Communications. No: 10.4236/jcc.2017.54004. Pages: 44-59. Year 2017. (Oct 5 2020 10:58PM)
[3]Article: A Proposed system for Practicing Industrial Robot Remotely. Authors: Fu-Hua Jen and The Can Do
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Intelligent Technologies and Engineering Systems, Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 234, 2013
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 234. Pages: pp 365-372. Year 2013.
(Nov 30 2014 9:17AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Công đoàn trường ĐHBK. Số: 52/QĐ/TVCĐ. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Đại học  Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]Cảm biến công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Đại học  Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn