Đỗ Thị Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 45855 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/06/1983
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Vật liệu xây dựng; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội.
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Vật liệu và Công nghệ VLXD; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội.
Dạy CN: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: khoa Cầu Đường, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông xi măng mác cao trên cơ sở sử dụng vật liệu địa phương. Chủ nhiệm: Lê Xuân Chương. Thành viên: Nguyễn Thị Tuyết An, Đỗ Thị Phượng. Mã số: DN2011-02-21. Năm: 2011. (Apr 14 2016 9:14PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu nhiệt sử dụng xi măng pooclăng hỗn hợp và các loại phế thải – phế liệu. Chủ nhiệm: Vũ Minh Đức. Thành viên: Bùi Thị Hoa, Nguyễn Nhân Hòa, Nguyễn Ngọc Lâm, Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Văn Đồng. Mã số: B2009-03-53. Năm: 2010. (Apr 14 2016 9:09PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực nghiệm bê tông nặng chịu nhiệt sử dụng phế liệu phế thải của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Phượng. Mã số: T2010-02-93. Năm: 2010. (Apr 14 2016 9:10PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng cát trắng địa phương chế tạo bê tông nhẹ. Tác giả: Đỗ Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 7. Trang: 25-29. Năm 2015. (Apr 14 2016 9:44PM)
[2]Bài báo: Sử dụng vật liệu địa phương chế tạo bê tông keramzit. Tác giả: Đỗ Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 9. Trang: 51-56. Năm 2015. (Apr 14 2016 9:42PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật sóng âm để phân tích vết nứt trong bê tông khối lớn ở tuổi sớm. Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Đỗ Thị Phượng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015". Số: 1. Trang: 122-129. Năm 2015. (Apr 14 2016 9:47PM)
[4]Bài báo: Sử dụng xi măng pooclăng hỗn hợp chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Tác giả: Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Văn Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 8. Trang: 43-49. Năm 2013. (Apr 14 2016 9:40PM)
[5]Bài báo: Cốt liệu sử dụng chế tạo bê tông chịu nhiệt. Tác giả: Vũ Minh Đức, Nguyễn Văn Đồng, Đỗ Thị Phượng, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Nhân Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng. Số: 05. Trang: 1-8. Năm 2009. (Apr 14 2016 9:33PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ gốm xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 SV ngành Công nghệ kỹ thuật VLXD  trường ĐHBK, ĐHĐN
[2]Hóa lý kỹ thuật
Ngành: Xây dựng
 2011 SV ngành Công nghệ kỹ thuật VLXD  trường ĐHBK, ĐHĐN
[3]Hóa lý kỹ thuật
Ngành: Xây dựng
 2011 SV ngành Công nghệ kỹ thuật VLXD  trường ĐHBK, ĐHĐN
[4]Vật liệu xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 SV các ngành xây dựng (Công nghệ kỹ thuật VLXD, cầu đường, xây dựng dân dụng, quản lý dự án, kiến trúc)  trường ĐHBK, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn