Đặng Thị Phương Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,289

 
Mục này được 20748 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Phương Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/02/1968
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại: ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (1999) và tại ĐH Queesland, Úc (2005).
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 141 Thanh Long, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699693; Mobile: 0914136800
Email: dpha@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -1992-1994: Bắt đầu giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Cơ sở Đaị học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
-1994-2002: Giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
-2002-nay: Giảng dạy tại Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
-1996: Học chương trình Diploma của SEAMEO theo hình thức đào tạo từ xa
-1996-1999: Học Thạc sĩ ngành Lý luận Ngôn ngữ Anh tại Đai học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
-2005: Học Thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Queensland, Australia
-2007-nay: Trưởng bộ môn Nói, khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn