Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,978

 HỖ TRỢ TÌM KIẾM & TƯ VẤN THÔNG TIN DU LỊCH TP ĐÀ NẴNG TRÊN SMARTPHONE SỬ DỤNG HĐH ANDROID
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  Đỗ Phú Huy; Thành viên:  
Số: T2014-06-64 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn