Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,331

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng bộ lọc Kalman mở rộng cho thuật toán định vị quán tính. Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 51. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[2]Bài báo: Xây dựng thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động cho khung tập đi có hai bánh trước. Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 30. Năm 2019. (Dec 10 2019 3:30PM)
[3]Bài báo: Khởi động động cơ một chiều kích từ độc lập bằng phương pháp thay đổi điện áp phần ứng. Tác giả: ThS. Bùi Văn Vũ*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; TS. ĐOÀN ĐỨC TÙNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 77. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[4]Bài báo: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN NỘI SUY ĐƯỜNG TRÒN CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN CNC TRÊN NỀN FPGA. Tác giả: ThS. Đỗ Văn Cần*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; TS. ĐOÀN ĐỨC TÙNG. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 16. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[5]Bài báo: Xây dựng mô hình thử nghiệm thiết bị phản ứng liên tục thủy phân acetic anhydride phục vụ nghiên cứu điều khiển. Tác giả: ThS. Mai Thị Đoan Thanh*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 48. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[6]Bài báo: So sánh kỹ thuật ước lượng sử dụng phương pháp tuyến tính hóa và bộ lọc Kalman mở rộng cho động cơ động bộ nam châm châm vĩnh cửu. Tác giả: Lê ĐÌnh Hiếu*; Đoàn Quang Vinh; Lê Tiến Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 40. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron wavelet kết hợp logic mờ trong điều khiển tay máy robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền động. Tác giả: Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh. Chuyên san Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa – Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 15. Trang: 21-28. Năm 2016. (Jul 21 2016 11:37AM)
[8]Bài báo: Sử dụng bộ điều khiển trượt thích nghi để lật và điều khiển ổn định con lắc ngược bánh xe quán tính. Tác giả: Nguyễn Đức Chí Tâm*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 42. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[9]Bài báo: Giải pháp phần cứng cho bộ CNC của máy công cụ. Tác giả: Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh. Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Tháng 4-2015. Trang: 54-61. Năm 2015.
(Jun 23 2015 3:50PM)
[10]Tham luận: Nghiên cứu xây dựng thuật toán nội suy đường tròn trên nền SoC. Tác giả: Đỗ Văn Cần, Nguyễn Phùng Quang, Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA 2015. Trang: 317-323. Năm 2015. (Jul 21 2016 11:29AM)
[11]Tham luận: Điều khiển đa biến tách kênh cho buồng sấy giấy. Tác giả: Trần Kim Quyên, Đoàn Quang Vinh, Lê Khắc Trường. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA 2015. Trang: 348-357. Năm 2015. (Jul 21 2016 11:31AM)
[12]Tham luận: Thiết kế điều khiển cho lò phản ứng liên tục CSTR phát nhiệt. Tác giả: Mai Đoan Thanh, Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA 2015. Trang: 753-760. Năm 2015. (Jul 21 2016 11:33AM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu và thiết kế ứng dụng hệ thống truyền thông HPS-FPGA trên nền SoC. Tác giả: Đỗ Văn Cần, Nguyễn Phùng Quang, Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA 2015. Trang: 288-295. Năm 2015. (Jul 21 2016 11:28AM)
[14]Bài báo: Động học và điều khiển nhiệt độ điểm sương trong buồng sấy giấy. Tác giả: ThS. Trần Kim Quyên*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 07(92).2015. Trang: 41. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:09PM)
[15]Bài báo: Xây dựng mô hình điều khiển cho lò phản ứng liên tục CSTR (Continous Stirred Tank Reactor). Tác giả: Mai Thị Đoan Thanh*; Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 78. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[16]Bài báo: Đánh giá các phương pháp điều khiển biến tần ba pha va sử dụng FPGA trong điều chế Vector không gian. Tác giả: Đoàn Quang Vinh; Nguyễn Hữu Việt Siêu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 100. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng thuật toán nội suy tuyến tính trên nền SoC. Tác giả: Đỗ Văn Cần*, Nguyễn Phùng Quang, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 13. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[18]Bài báo: Điều khiển phân nhánh và hỗn độn trong mô hình động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cữu. Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*; TS. Lê Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hoàng Mai; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 15-20. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[19]Bài báo: Station-based design and optimization solution for automatic robot welding system of truck chassis. Tác giả: Giap Quang Huy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KH&CN ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 85 (2014). Trang: 43-46. Năm 2014.
(Jun 29 2015 2:40PM)
[20]Bài báo: Giải pháp tối ưu hoạt động đồng bộ trong hệ thống hàn tự động khung san xe ben dùng robot dựa trên phương pháp tối ưu tuyến tính. Tác giả: Giáp Quang Huy, Đoàn Quang Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN các trường ĐH kỹ thuật
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 103 - 2014. Trang: 24-30. Năm 2014.
(Jun 23 2015 3:34PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng phương pháp điều khiển mô hình dự báo cho tháp chưng cất. Tác giả: ThS. Trần Kim Quyên*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 54. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[22]Bài báo: Hòa động bộ với lưới trong điều khiển công suất tác dụng của hệ thống năng lượng mặt trời kết nối lưới điện. Tác giả: Vũ Bảo Toàn*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 69. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[23]Bài báo: Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ thống điều chỉnh tốc độ điều chỉnh hai thông số động cơ điện một chiều kích từ độc lập. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, 2012. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Trần Ngọc Tuấn.. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4/2012. Trang: 62-67. Năm 2012.
(May 2 2013 10:16AM)
[24]Bài báo: Ứng dụng truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) kết nối lưới điện quốc gia: Hội An - Đảo Cù Lao Chàm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, 2011. Tác giả: Đoàn Quang Vinh - Đinh Trung Kiên. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 2/2011. Trang: 93 - 100. Năm 2011. (May 2 2013 9:58AM)
[25]Tham luận: Điều khiển quá trình MIMO sử dụng mạng nơ ron thích nghi với thuật toán MFA làm mô hình tham chiếu. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011. Tác giả: Nguyễn Quốc Định, Đoàn Quang Vinh. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011. Trang: 731-735. Năm 2011. (May 2 2013 10:32AM)
[26]Tham luận: Ứng dụng điều khiển và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011. . Tác giả: Trương Thị Bích Thanh, Đoàn Quang Vinh
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011. Trang: 818-822. Năm 2011. (May 2 2013 10:34AM)
[27]Tham luận: Nghiên cứu và thiết kế giao thức truyền thông CAN ứng dụng trong hệ thống xếp hàng tự động. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011 . Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 829-834. Năm 2011.
(May 2 2013 10:37AM)
[28]Bài báo: Ứng dụng logic mờ trong điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, 2011. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Phan Anh Tú.. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 7/2011. Trang: 71-78. Năm 2011. (May 2 2013 10:05AM)
[29]Tham luận: Điều khiển VSC-HVDC - Ứng dụng trong truyền tải điện một chiều Hội An – đảo Cù Lao Chàm. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011. . Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Đinh Trung Kiên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 400-406. Năm 2011.
(May 2 2013 10:22AM)
[30]Tham luận: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá trình sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011. . Tác giả: Ngô Đình Thanh, Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 633-638. Năm 2011.
(May 2 2013 10:29AM)
[31]Bài báo: Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, 2011. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Thế Phú.. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 6/2011. Trang: 88-95. Năm 2011. (May 2 2013 10:12AM)
[32]Bài báo: Bài báo: Chỉnh định mờ thông số PID cho bộ điều tốc tua bin nhà máy thủy định. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2010. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Đặng Trung Thi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4(39)/2010. Trang: 324-331. Năm 2010.
(Jun 1 2011 5:24PM)
[33]Bài báo: Ứng dụng thiết bị xử lý tín hiệu số trong điều khiển hệ thống truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2010. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Diệp Xuân An. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 4(39)/2010. Trang: 317-323. Năm 2010. (Jun 1 2011 5:22PM)
[34]Bài báo: Điều khiển LQ cho tốc độ tuabin nhà máy thủy điện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2009. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Lê Đức Dũng.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 6(35)/2009. Trang: 22-29. Năm 2009.
(Jun 1 2011 5:21PM)
[35]Tham luận: Developing an online monitoring and comunication system for glass bottle production line. Hội nghị toàn quốc về Cơ Điện tử - lần thứ 4. 2008. Tác giả: Nguyen Quoc Dinh, Doan Quang Vinh.. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Cơ Điện tử - lần thứ 4. Trang: 483-491. Năm 2008. (Jun 1 2011 5:19PM)
[36]Bài báo: Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. 2004. Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Mai.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 46+47/2004. Trang: 211-215. Năm 2004. (Jun 1 2011 5:18PM)
[37]Bài báo: Phân tích toán học tín hiệu trong điều biến độ rộng xung PWM hình sin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. 2004. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Văn Liễn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 46+47/2004. Trang: 137-141. Năm 2004. (Jun 1 2011 5:17PM)
[38]Bài báo: Phân tích tối ưu dòng điện khi khởi động động cơ không đồng bộ điều khiển vector. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. 2003. Tác giả: Đoàn Quang Vinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 40+41/2003. Trang: 87-90. Năm 2003. (Jun 1 2011 5:14PM)
[39]Bài báo: Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có nhiều chuyển động thành phần sử dụng mạng nơ ron. Tạp chí Giao thông – Vận tải. 2003. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Đoàn Quang Vinh, Phan Văn Hiền. Tạp chí Giao thông – Vận tải. Số: 4/2003. Trang: 48-50. Năm 2003. (Jun 1 2011 5:16PM)
[40]Bài báo: Điều khiển tối ưu điện áp động cơ không đồng bộ có nguồn biến tần. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 36+37/2002. 2002. Tác giả: Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 36+37/2002. Trang: 84-89. Năm 2002. (Jun 1 2011 5:10PM)
[41]Tham luận: Những trạng thái không mong muốn trong hoạt động của bộ biến tần nguồn dòng chuyển mạch giữa pha. Hội nghị Toàn quốc lần thứ V về Tự động hóa. 2002. Tác giả: Đoàn Quang Vinh.. Hội nghị Toàn quốc lần thứ V về Tự động hóa. Trang: 450-455. Năm 2002. (Jun 1 2011 5:07PM)
[42]Tham luận: Điều khiển trực tiếp moment trong truyền động động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Hội nghị Toàn quốc lần thứ V về Tự động hóa. 2002. Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh, Võ Như Tiến.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị Toàn quốc lần thứ V về Tự động hóa. Trang: 202-207. Năm 2002. (Jun 1 2011 5:09PM)
[43]Bài báo: Xác định moment điện từ của động cơ không đồng bộ. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. 1998. Tác giả: Đoàn Quang Vinh. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 3/98. Trang: 85-87. Năm 1998. (Jun 1 2011 5:04PM)
[44]Bài báo: Điều biến độ rộng xung (PWM) theo nguyên lý hình sao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. 1998. Tác giả: Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 17/98. Trang: 18-24. Năm 1998.
(Jun 1 2011 5:06PM)
[45]Bài báo: Sử dụng khái niệm “Vector không gian” để thành lập phương trình điện áp của động cơ không đồng bộ. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. 1997. Tác giả: Đoàn Quang Vinh. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 2/97. Trang: 15-19. Năm 1997. (Jun 1 2011 5:02PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fast calibration for parameters of an inertial measurement unit fixed to a standard walker. Authors: Quang Vinh Doan; Duy Duong Pham. Heliyon. No: 6(8). Pages: e04735. Year 2020. No: 6(8). Pages: e04735. Year 2020. (Nov 25 2021 8:05AM)
[2]Article: A Novel Fast Terminal Sliding Mode Tracking Control Methodology for Robot Manipulators. Authors: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, Ngoc Hoai An Nguyen. Journal Applied Sciences. No: 2020, 10 (9), 3010. Pages: --. Year 2020. (May 4 2020 9:43AM)
[3]Presentations: Combination an inertial sensor and a distance sensor to estimate the foot pose. Authors: Đoàn Quang Vinh - Nguyễn Duy Dưởng. HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2019. Pages: 109. Year 2019. (Jun 5 2021 11:26AM)
[4]Presentations: Nonlinear control experimental for a Continuous stirred tank reactor. Authors: Mai Thị Đoan Thanh - Đoàn Quang Vinh. HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 2019 VCCA-2019. Pages: 35. Year 2019. (Jun 5 2021 11:29AM)
[5]Article: Inertial navigation algorithm for trajectory of front-wheel walker estimation. Authors: Doan Quang Vinh, Pham Duy Duong. HELIYON - ELSE VIER PUBLISHER. No: 6/2019. Pages: --. Year 2019. (Oct 20 2019 10:03AM)
[6]Article: Synchronization Full-Order Terminal Sliding Mode Control for an Uncertain 3-DOF Planar Parallel Robotic Manipulator. Authors: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Anh Tuan Vo. Applied Sciences. 2019, 9 (9), 1756. No: 4/2019. Pages: - - -. Year 2019. (Oct 20 2019 10:07AM)
[7]Article: A neural network–based synchronized computed torque controller for three degree-of-freedom planar parallel manipulators with uncertainties compensation. Authors: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Quang Dan Le, and Hee-Jun Kang. International Journal of Advanced Robotic Systems. No: Volume 15, issue 2. Pages: pp. 1-13. Year 2018. (May 5 2020 7:23AM)
[8]Article: A New Method to Design Optimal Power Compensator in Hybrid Electric Vehicles. Authors: Hoang Mai Nguyen, Tien Dung Le, Le Hoa Nguyen, and Quang Vinh Doan. Journal of Automation and Control Engineering. No: Volume 4, Number 2. Pages: 140 - 146. Year 2016. (Jul 21 2016 11:35AM)
[9]Presentations: Fuzzy - Neuron network application in SVC Control. Authors: Doan Quang Vinh, Tran Dinh Tan.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – HoChiMinh City - Vietnam. Pages: 110 - 114. Year 2005. (Jun 1 2011 4:53PM)
[10]Presentations: Distributed Control System in the Song Gianh Cement Factory. Authors: Doan Quang Vinh, Nguyen Kim Anh. Hội thảo – The International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – HoChiMinh City - Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 115 - 119. Year 2005.
(Jun 1 2011 4:55PM)
[11]Presentations: Model Reference Adaptive Control of the Oscillation of Flexible Structure. Authors: Doan Quang Vinh, Doan Van Long.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 269 - 273. Year 2003.
(Jun 1 2011 4:52PM)
[12]Presentations: Application of Totally Integrated Automation Technology for a Ceramic Tile Factory in Vietnam. Authors: Nitin V. Afzulpurkar, Doan Quang Vinh, Nguyen Quoc Dinh.. The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok. Pages: 142-145. Year 2003. (Jun 1 2011 4:47PM)
[13]Presentations: Circular Pulse Width Modulation. Authors: Doan Quang Vinh.. The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok. Pages: 239 - 242. Year 2003. (Jun 1 2011 4:49PM)
[14]Presentations: Dynamic characters of an induction machine fed by VSI. Authors: Doan Quang Vinh, Jiri Cibulka
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Sborník XXVIII Celostatní Konference o Elektrických Pohonech - CH Séc
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 181- 186. Year 2003.
(Dec 31 2010 2:35PM)
[15]Presentations: Design and Synthesis of Adaptive Control – Application for Aerodynamic System of Fan and Plate Apparature. Authors: Doan Quang Vinh.. Hội thảo International Conference on Automotive Technology – Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: (48) 1/1 - 1/4. Year 2002.
(Jun 1 2011 4:45PM)
[16]Presentations: Simulation of a CSI - Induction machine system. Authors: Doan Quang Vinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Škoda Controls s.r.o - ZČU, Katedra aplikované elektroniky
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-95. Year 1996.
(Dec 31 2010 2:35PM)
[17]Presentations: Sumulation of am indution machine - VSI driving system. Authors: Doan Quang Vinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. V. Oborový Den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 4-10. Year 1995.
(Dec 31 2010 2:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn