Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,634

 Giải pháp phần cứng cho bộ CNC của máy công cụ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Văn Cần, Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Chuyên san Điều khiển và Tự động hóa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Tháng 4-2015;Từ->đến trang: 54-61;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, các bộ CNC cho máy công cụ phát triển không ngừng, từ các thiết bị rời rạc dạng modul đến tích hợp trên một card; từ các vi mạch phức tạp có tốc độ trung bình đến các vi mạch tích hợp có tốc độ cao. Để phù hợp công nghệ phát triển, nhóm tác giả đề xuất giải pháp phần cứng của bộ CNC, bằng cách tích hợp trên một chip tùy biến - CSoC (HPS và FPGA). Với các máy CNC ngày nay, yêu cầu về tốc độ cao, quỹ đạo chuyển động chính xác, thực hiện nhiều chức năng gia công, nhiều trục gia công trên một máy công cụ và khả năng kết nối hệ thống trung tâm gia công CNC, vì thế việc lựa chọn dòng SoC để cấu hình bộ CNC là phù hợp.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Nowadays, CNCs are developed constantly, from modular discrete devices into integrated on a card ones, from complicated medium-speed circuits into high-speed highly integrated. In accordance with this trend, the authors propose hardware solutions for machine tools’s CNC, by integrating customizable system on chip CSoC (HPS and FPGA). The current CNC technology requires high-speed, exact-trajectory following, ability to implement multiple-axis machining functions and ability to connect CNC center machining systems hence the selection of SoC line to configure the CNC is proven to be appropriate.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn