Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,865

 Động học và điều khiển nhiệt độ điểm sương trong buồng sấy giấy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Kim Quyên*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 41;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong dây chuyền xeo giấy, độ ẩm của giấy là chỉ tiêu quan trọng của chất lượng giấy, điều khiển độ ẩm giấy do hệ thống sấy đảm nhận. Điều khiển gió buồng sấy để đảm bảo độ ẩm có ba nhiệm vụ: Điều khiển gia nhiệt và thổi gió nóng, điều khiển nhiệt độ điểm sương và điều khiển cân bằng gió vào - ra. Nhiệt độ điểm sương trong buồng sấy là đại lượng vật lý rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến tốc độ bay hơi của giấy khi sấy, nhiệt độ điểm sương của không khí trong buồng sấy được tính thông qua hai đại lượng độ ẩm tương đối (%RH) và nhiệt độ trung bình của không khí trong buồng sấy. Nội dung bài báo đi phân tích, xây dựng động học nhiệt độ điểm sương và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố tới nhiệt độ điểm sương trong buồng sấy. Từ đó đi thiết kế hệ điều khiển nhiệt độ điểm sương.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
In the line of paper PMs, the paper moisture is an important indicator of the paper quality and the control of the paper moisture is undertaken by the drying system. The control of the drying section air to ensure moisture has three tasks: air heating and blowing control, dew point temperature control and input-output air balance control. Dew point temperature in the drying section is the important physical quantity which has a great effect on the evaporation rate of drying paper. Dew point temperature of the air in the drying section is determined by two quantities:the relative humidity (%RH) and the average temperature of the air in the drying section. This paper analyzes and discusses the dynamics of dew point temperature and investigates the effect of elements on dew point temperature in order to design the control system of dew point temperature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn