Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,814

 So sánh kỹ thuật ước lượng sử dụng phương pháp tuyến tính hóa và bộ lọc Kalman mở rộng cho động cơ động bộ nam châm châm vĩnh cửu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê ĐÌnh Hiếu*; Đoàn Quang Vinh; Lê Tiến Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 40;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động cơ đồng bộ ba pha roto nam châm vĩnh cửu (PMSM) là một hệ thống đa biến, phi tuyến và có tính xen kênh mạnh. Do tính chất phi tuyến của PMSM dẫn đến việc điều chỉnh chính xác tốc độ, mô men và vị trí gặp nhiều thách thức. Bài báo này sẽ giới thiệu hai phương pháp ước lượng các biến trạng thái gồm: dòng điện sator ia, ib, vận tốc góc roto  và vị trí góc roto  của PMSM sử dụng bộ ước lượng tuyến tính hóa (LE) và bộ ước lượng dùng bộ lọc Kaman mở rộng (EKF). Các tín hiệu ước lượng vận tốc góc roto  và vị trí góc roto  phản hồi về dùng để điều khiển ổn định tốc độ, dòng điện cho PMSM. Đáp ứng động học của hệ thống được so sánh và đánh giá trong hai trường hợp trên để rút ra các kết luận.
ABSTRACT
Three-phase Permanent magnet synchronous motor (PMSM) is a multi-variable, non-linear, strong coupling system. Due to the non-linearity of PMSM, it is a challenge to exactly control the speed, torque and position. This paper presents two methods for estimating state variables of the PMSM using the Linearized Estimators (LE) and Extended Kalman Filter Estimators (EKF). The estimated variables are stator currents,, velocity and angular position of rotor. The estimation signal and feedback are used to speed controller and current controller of PMSM. The responses of the control system in two cases are compared and then the conclusions are drawn.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn