Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,185

  Simulace trakčniho pohonu sasynchronním motorem napájeným napěťovým střídačem. V. Oborový Den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ, 1995.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Quang Vinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: V. Oborový Den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5;Từ->đến trang: 4-10;Năm: 1995
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn