Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,874

 Model Reference Adaptive Control of the Oscillation of Flexible Structure. Hội thảo – The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok. 2003.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Quang Vinh, Doan Van Long.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: The Asian Conference on Industrial Automation and Robotics - Bangkok
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 269 - 273;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn