Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,169,969

 Sử dụng khái niệm “Vector không gian” để thành lập phương trình điện áp của động cơ không đồng bộ. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. 1997.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng; Số: Số: 2/97;Từ->đến trang: 15-19;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn