Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,848

 Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. 2004.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Mai.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật; Số: 46+47/2004;Từ->đến trang: 211-215;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn