Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,543

 Ứng dụng thiết bị xử lý tín hiệu số trong điều khiển hệ thống truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. 2010.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Diệp Xuân An
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: 4(39)/2010;Từ->đến trang: 317-323;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn