Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,117

 Ứng dụng truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) kết nối lưới điện quốc gia: Hội An - Đảo Cù Lao Chàm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, 2011
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh - Đinh Trung Kiên
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 2/2011;Từ->đến trang: 93 - 100;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn