Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,286

 Ứng dụng logic mờ trong điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, 2011.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Phan Anh Tú.
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 7/2011;Từ->đến trang: 71-78;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn