Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,587

 Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng, 2011.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Thế Phú.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 6/2011;Từ->đến trang: 88-95;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn