Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,291

 Ứng dụng điều khiển và tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc - VCCA 2011.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Bích Thanh, Đoàn Quang Vinh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011; Số: ;Từ->đến trang: 818-822;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn