Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,174

 B2008-ĐN02-35. Nghiên cứu, chế tạo hệ thống điều khiển số thiết bị nạp accu. Đề tài cấp Bộ, 2009.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2008-ĐN02-35 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn