Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,310

 Nghiên cứu ứng dụng robot cho các dây chuyền hàn sàn thùng xe ben trong nhà máy sản xuất ô tô
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Châu Mạnh Lực, Trương Thị Bích Thanh, Giáp Quang Huy, Trần Thái Anh Âu, Nguyễn Hoàng Mai
Số: KC 03.09/11-15 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn