Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,024

 B97-15-16-TĐ. Điều khiển số động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc bằng máy tính cá nhân. Đề tài cấp Bộ trọng điểm, 2001.
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B97-15-16-TĐ ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn