Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,460

 B2002-III-10. Nghiên cứu, phân tích, thiết kế và lắp ráp thiết bị biến tần nguồn dòng. Đề tài cấp Bộ, 2004.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: B2002-III-10 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn