Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,272,514

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Cao Tiến Nam
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống truyền động điện động cơ đồng bộ 4 góc phần tư sử dụng chỉnh lưu PWM và nghịch lưu đa mức với C.M cực tiểu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Trần Kim Quyên
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển phản hồi đầu ra cho quá trình đa biến buồng sấy giấy
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[3]Nguyễn Nhật Trường
Đề tài: Ứng dụng logic mờ trong điều khiển nhiệt độ lò điện trở

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Nguyễn Ngọc Tùng
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ lò điện trở sử dụng phương pháp PID mờ tự chỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Hoàng Duy Khánh
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ lò điện trở sử dụng phương pháp PID tự chỉnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Trần Việt Cường
Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng hệ điều khiển dự báo trong mô hình bốn bể chứa công nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[7]Nguyễn Đức Chí Tâm
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển giữ cân bằng cho con lắc bánh xe quán tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[8]Đoàn Phước Triều
Đề tài: Sử dụng FPGA trong điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Nguyễn Hữu Việt Siêu
Đề tài: Ứng dụng FPGA điều khiển hệ thống biến tần – Động cơ không đồng bộ ba pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10]Vũ Bảo Toàn
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống nghịch lưu không dự trữ nối lưới công suất nhỏ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[11]Võ Công Toàn
Đề tài: Thiết kế hệ thống truyền tải một chiều cao áp kết nối lưới điện quốc gia Hội An – Đảo Cù Lao Chàm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[12]Hoàng Đức Hùng
Đề tài:

Điều khiển thích nghi hằng số thời gian Rotor của động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[13]Nguyễn Thế Anh
Đề tài: Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[14]Võ Minh Huy
Đề tài: Ứng dụng phương pháp điều khiển mờ và thiết bị xử lý tín hiệu số DSPACE 1104 trong điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Đoàn Nguyên Kha
Đề tài: Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong điều khiển trực tiếp mômen động cơ không đồng bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[16]Nguyễn Thế Phú
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ trong điều khiển động cơ điện không đồng bộ ba pha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[17]Trần Ngọc Tuấn
Đề tài: Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ thống điều chỉnh tốc độ điều chỉnh hai thông số động cơ điện một chiều kích từ độc lập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[18]Phan Anh Tú
Đề tài: Ứng dụng logic mờ trong điều khiển vị trí động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[19]Nguyễn Thanh Ngọc
Đề tài: Điều khiển Vector động cơ điện không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc sử dụng biến tần ma trận

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[20]Diệp Xuân An
Đề tài: Ứng dụng thiết bị xử lý tín hiệu số trong điều khiển hệ thống truyền động điện sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[21]Đặng Trung Thi
Đề tài: Nâng cao chất lượng điều khiển tốc độ tuabin nhà máy thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[22]Lê Đức Dũng
Đề tài: Điều khiển LQ cho tốc độ tuabin nhà máy thủy điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[23]Trần Thanh Huy
Đề tài: Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển quá trình cho bộ trộn sản phẩm xăng trong nhà máy lọc dầu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[24]Đào Hữu Lũy
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển truyền động cầu trục

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[25]Nguyễn Hoàng Mai
Đề tài: Điều khiển trượt tay máy
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 2003

 2008

[26]Huỳnh Trọng
Đề tài: Nghiên cứu và nâng cao khả năng khai thác mô hình sản xuất tự động SAPHIR dựa trên phương pháp GEMMA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2007

[27]Trần Đình Tân
Đề tài: Ứng dụng mạng Nơ ron mờ để điều khiển bộ bù tĩnh (SVC)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2005

[28]Phạm Văn Vĩnh
Đề tài: Lập trình huấn luyện và hỗ trợ điều độ viên lưới điện phân phối

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[29]Nguyễn Xuân Hòa
Đề tài: Điều khiển tích cực khớp nối mềm
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 2000

 2002

[30]Khương Công Minh
Đề tài: Chưa nhập

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 1997

 1997

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn