Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,268

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Điện tử công suất nâng cao
Ngành: Điện
 2008 Học viên cao học ngành Tự động hóa  Trường Đại học Bách khoa
[2]Tổng hợp hệ thống truyền động điện
Ngành: Điện
 2008 Học viên cao học ngành Tự động hóa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa
[3]Mô hình hóa và mô phỏng
Ngành: Điện
 1999 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
[4]Điều khiển số
Ngành: Điện
 1998 Học viên cao học ngành Mạng và Hệ thống điện, ngành Tự động hóa  Trường Đại học Bách khoa
[5]Điện tử công suất
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
[6]Truyền động điện
Ngành: Điện
 1998 Sinh viên Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa
[7]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Điện
 1988 Sinh viên Khoa Điện, khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn