Phan Thế Phước Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17468 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thế Phước Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/05/1967
Nơi sinh: Huế
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Y đa khoa; Tại: Đại học Y Huế
Đơn vị công tác: Hợp tác quốc tế; Khoa Y Dược
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2000; Chuyên ngành: Răng hàm mặt và tạo hình ; Tại: Cộng hòa Liên Bang Đức
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh Đại học, tiếng Đức
Địa chỉ liên hệ: 157 Hải Phòng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0939027331
Email: dr.long67@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 04/2013- nay: khoa Y dược Đại học Đà Nẵng.
2007- 2012: bệnh viện Pháp Việt , bệnh viện 115 Tp Hồ Chí Minh.
2002-2006: Nghiên cứu sinh tại Khoa y đại học Würzburg Cộng Hòa Liên Bang Đức và bệnh viện đại học phẫu thuật hàm mặt tạo hình.
1996-2002: Bệnh viện Trung Ương Huế và Đại học Y khoa Huế.
1992-1996: Khoa răng hàm mặt Đại học Y Duợc Tp Hồ Chí Minh.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn