Đỗ Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26035 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/02/1956
Nơi sinh: Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Quê quán Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Dạy CN: Vi sinh học đại cương, Hình thái giải phẫu thực vật, Tế bào học, các chuyên đề về vi sinh vật.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905184318
Email: dothuha09@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (1978). Giảng viên Khoa Hoá-Sinh, Khoa Khoa học tự nhiên –  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1979–1994). Khoa Hoá Sinh, Khoa Sinh-Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự đa dạng của khu hệ sinh vật đất và ứng dụng tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đỗ Thu Hà. Thành viên: . Mã số: B2007 – ĐN03 – 18. Năm: 2008. (May 11 2011 10:02AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Sơ bộ nghiên cứu các chủng vi sinh vật có khả năng sinh xenlulaza và chất kháng sinh chống nấm tại một số vùng của Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa – Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đỗ Thu Hà. Thành viên: . Mã số: T04– 16 -65. Năm: 2006. (May 11 2011 10:01AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng giáo trình điện tử môn : Giải phẫu hình thái học thực vật. Chủ nhiệm: Đỗ Thu Hà. Thành viên: . Mã số: T1 – 16 -28. Năm: 2002. (May 11 2011 9:59AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: - Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh chống nấm nhóm polyen phân lập từ đất Quảng Nam – Đà Nẵng
.
Chủ nhiệm: Đỗ Thu Hà. Mã số: T98 – 16 – 07. Năm: 1998.
(May 10 2011 5:01PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tuyển chọn các chủng nấm Trichoderma có khả năng đối kháng mạnh với nấm bệnh Fusarium gây bệnh héo vàng chuối tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Thu Hà*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 109. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ vetiver ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Xuân Hương, Đỗ Thu Hà . Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 152. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của các chủng nấm mục gây hại công trình kiến trúc ở một số lăng tẩm và Đại Nội Tại Huế . Tác giả: TS. Đỗ Thu Hà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 101. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[4]Bài báo: Xác định chủng vi khuẩn Bacillus sp. phân giải protein và thử nghiệm xử lý nước thải thủy sản. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lan Phương*; TS. Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 113. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố và động thái của hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Thu Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5 (40). Năm 2010.
(May 11 2011 11:10AM)
[6]Bài báo: Sự phân bố khả năng sinh chất khánng sinh của một số chủng xạ khuẩn hiếm thuộc chi Mocromonospora phân lập từ đất bùn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 1 (5). Năm 2004. (May 11 2011 10:59AM)
[7]Bài báo: Sự phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có hoạt tính xenlulaza cao tại thành phố Đà Nẵng và Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam, Hội thảo khoa học Nữ. Tác giả: Đỗ Thu hà. Hội thảo khoa học Nữ
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2004.
(May 11 2011 11:03AM)
[8]Bài báo: Động học của quá trình lên men sinh tổng hợp các chất kháng sinh của hai chủng xạ khuẩn QN-29 và ĐN – 110 phân lập từ đất khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: số 10. Trang: 9 – 14. Năm 2002.
(May 11 2011 10:56AM)
[9]Bài báo: Kháng sinh chống nấm nhóm Trien và Octaen đã tìm thấy trong xạ khuẩn ( Streptomyces) phân lập từ đất Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Trang: 43 – 48. Năm 2001. (May 11 2011 10:19AM)
[10]Bài báo: Sự phân bố của xạ khuẩn sinh các chất kháng sinh chống nấm nhóm Polyen trong đất của khu vực Quang Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Thu Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 23 số 4 tháng 12. Trang: 46 – 52. Năm 2001.
(May 11 2011 10:22AM)
[11]Bài báo: Định loại chủng xạ khuẩn ĐN – 05 Sinh chất kháng sinh có hoạt phổ rộng được phân lập từ tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Thu Hà. Tạp chí Sinh học. Số: tập 24 số 1. Trang: 59 – 63. Năm 2001. (May 11 2011 10:25AM)
[12]Bài báo: Tìm thấy xạ khuẩn ( Streptomyces) sinh kháng sinh chống nấm nhóm Polyen tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia và Khu vực Nhân văn Louis Pasteur – Hà Nội. Tác giả: Đỗ Thu Hà
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia và khu vực Nhân Văn Louis Pasteur. Trang: 574 – 578. Năm 1995. (May 11 2011 10:08AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Kim Anh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố và ứng dụng của một số chủng vi khuẩn Azotobacter trong điều kiện sinh thái đất trồng lúa tại Xã Hòa Nhơn - Hòa Liên - Hòa Vang -TP. Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2007

 2011

[2]Nguyễn Thị Hiền
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Dương - Điện Bàn - Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2008

 2011

[3]Đậu Thị Tỉnh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2 rừng ngập mặn xã Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2008

 2011

[4]Nguyễn Thị Trà Mân
Đề tài:  Nghiên cứu sự phận bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất trong điều kiênh sinh thái tại tiểu khu 64 của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Phan Thị Ngọc Dung
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố, độntahis của một số chủng vi khuẩn, nấm mộc trong đất tại Khu BTTN Bà Nà Núi Chúa - TP. Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2007

 2010

[6]Hà Thị Cẩm Thu
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố, động thái của hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2007

 2010

[7]Đặng Thị Nguyệt Sương
Đề tài: Sơ bộ nghiên cứu sự phân bố, động thái của một số chủng xạ khuẩn, nấm men trong đất tại Khu BTTN Bà Nà Núi Chúa - TP. Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2007

 2010

[8]Trần Thị Kim Hoa
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố và động thái Khu hệ vi sinh vật đất tại xã Điện Hồng - Điện Bàn _ Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 2006

 2009

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1300/QĐ - TĐKT. Năm: 2001.
[2] Lao động giỏi. Số: QĐ 285/QĐ - HC. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và Đào tạo. Số: 7125/ GDĐT. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của UBNDTP.Đà Nẵng. Số: QĐ 1670/KT. Năm: 2002.
[5] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: QĐ 1501/QĐTĐKT. Năm: 2002.
[6] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: QĐ 1651/QĐ - TĐKT. Năm: 2003.
[7] Huy chương "vì sự nghiệp giáo dục". Số: QĐ 3292/QN. Năm: 2004.
[8] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: QĐ 1755/TĐKT. Năm: 2004.
[9] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: QĐ 1755/TĐKT. Năm: 2004.
[10] Giỏi việc nước - Đảm việc nhà. Số: QĐ 0029KT. Năm: 2004.
[11] Giấy khen giám đốc ĐHĐN. Số: 4920/QĐKT. Năm: 2007.
[12] Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm. Số: QĐ 225/ QĐKT. Năm: 2008.
[13] Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm. Số: QĐ225/ QĐKT. Năm: 2008.
[14] Danh hiệu " Giỏi việc trường - Đảm việc nhà". Số: QĐ 55/QĐ/CN. Năm: 2009.
[15] Giấy khen Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 369/QĐ - KT. Năm: 2010.
[16] Bẳng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo. Số: 4920/QĐBGDĐT. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn