Đoàn Thị Hoài Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,070

 
Mục này được 20254 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thị Hoài Nam
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/06/1983
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Thành phố Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Tại: Úc
Dạy CN: Công nghệ Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: IELTS 6.5
Điện thoại: 842743; Mobile: 0905134818
Email: hoainamgvbk@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 16/10/2006-14/1/2007: hợp đồng làm việc thời hạn 3 tháng (chờ thi tuyển dụng viên chức)
- 14/1/2007-10/4/2007: Hợp đồng làm việc thời hạn 3 tháng (chờ kết quả tuyển dụng)
- 1/4/2007-31/3/2008: Hợp đồng làm việc lần đầu (12 tháng)
- 1/4/2008-31/3/2011: Hợp đồng làm việc thời hạn 3 năm
- 11/4/2011- nay: Hợp đồng làm việc không thời hạn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng enzym tách chiết và sản xuất dầu mực từ phụ phẩm mực của các nhà máy chế biến thủy sản. Chủ nhiệm: Đặng Đức Long. Thành viên: . Mã số: 02.13/CNSHCB. Năm: 2015. (Mar 13 2015 11:03AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: Cao Xuân Hữu. Thành viên: . Mã số: KC.03.29/11-15. Năm: 2015. (Mar 13 2015 10:58AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng sử dụng enzyme protease của vi khuẩn Bacillus subtilis để loại bỏ protein trong vỏ đầu tôm. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Hoài Nam. Thành viên: Đoàn Thị Hoài Nam. Mã số: T2008-02-53. Năm: 2008. (Mar 13 2015 10:52AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xử lý vỏ tôm nhằm mục đích thu hồi các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học. Tác giả: Bùi Xuân Đông; Đoàn Thị Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 1-4. Năm 2014. (Mar 13 2015 10:45AM)
[2]Bài báo: Biểu hiện và tinh sạch protein vỏ của virus gân mạng lưới (PVY) ở khoai tây. Tác giả: Đoàn Thị Hoài Nam; Lê Văn Sơn; Lê Trần Bình, Chu Hoàng Hà. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV Hóa Sinh và Sinh học Phân tử phục vụ Nông, Sinh, Y học và Công nghệ Thực phẩm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4. Trang: 739-742. Năm 2008.
(Mar 13 2015 10:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Characterization of the complete uric acid degradation pathway in the fungal pathogen Cryptococcus neoformans. Authors: Lee IR, Yang L, Sebetso G, Allen R, Doan THN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. PLoS ONE
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 5. Pages: 1-6. Year 2013.
(Mar 5 2015 3:58PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh hóa miễn dịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên năm thứ 4  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ký sinh trùng Y dược
Ngành: Y học
 2014 Sinh viên năm 2 khoa Y dược  Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Vi sinh và Công nghệ vi sinh vật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên năm 3 khoa Môi trường  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Công nghệ Sinh học trồng trọt
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên năm thứ 4
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Công nghệ Sinh học Bảo vệ môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên năm thứ 4  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn