Đỗ Thanh Huyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,139

 
Mục này được 25393 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thanh Huyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và quản lý dự án; Tại: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng; Tại: Iowa State University - USA
Dạy CN: Kinh tế xây dựng
Lĩnh vực NC: Quản lý xây dựng; Xây dựng xanh; Năng lượng hiệu quả trong toà nhà; Trí tuệ nhân tạo, học máy, và mô hình dữ liệu trong lĩnh vực xây dựng và năng lượng toà nhà.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản lý dự án - Đại học Bách Khoa
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2008 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

- 2010 -2011: Cao học tại Hàn Quốc

- 2016-2019: Nghiên cứu sinh tại trường ĐH Khoa học và Kỹ thuật bang Iowa - Hoa Kỳ


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và đánh giá hệ thống HVAC sử dụng chế độ thông gió hỗn hợp trong công trình nhà ở về mặt kinh tế và tiết kiệm năng lượng. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thanh Huyền. Mã số: T2021-02-41. Năm: 2022. (Oct 24 2022 5:37PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ỨNG DỤNG XI MĂNG VI SINH TRONG GIA CỐ NỀN ĐẤT CÁT. Tác giả: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng. Số: 12 (5). Trang: 31-36. Năm 2022. (Oct 24 2022 5:53PM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG XI MĂNG VI SINH DỰA TRÊN ENZYME CHIẾT XUẤT TỪ VI KHUẨN CHO MỤC ĐÍCH GIA CỐ ĐẤT CÁT YẾU. Tác giả: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 19 (4.2). Trang: 7-11. Năm 2021. (Oct 24 2022 5:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mixed-Mode Ventilation in HVAC System for Energy and Economic Benefits in Residential Buildings. Authors: Huyen Do, Kristen S Cetin. Energies. No: 15(12) 4429. Pages: 1-18. Year 2022. (Oct 24 2022 4:28PM)
[2]Article: Comparative evaluation of freeze and thaw effect on strength of BEICP-stabilized silty sands and cement- and fly ash-stabilized soils. Authors: Tung Hoang, Huyen Do, James Alleman, Bora Cetin, Asli Y. Dayioglu. Acta Geotechnica (Germany). No: 2022. Pages: 1-20. Year 2022. (Oct 24 2022 6:01PM)
[3]Presentations: Application of Biological Process for Enhancing Carbonation of MgO Cement. Authors: Huyen Do, Tung Hoang. The 20 th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-20). Pages: 112-113. Year 2021. (Oct 24 2022 5:54PM)
[4]Presentations: Bio-mediated Soil Improvement Is A Potential Method for Mitigating Soil Erosion. Authors: Tung P. Hoang, Huyen T. Do, Xuan T.M. Nguyen, Thien Q. Tran, Lang H. Vo. 19th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-19). Pages: 19-20. Year 2021. (Oct 24 2022 5:57PM)
[5]Presentations: Bacterial enzyme induced calcite precipitation improving silty sand soil strength. Authors: Hoang Tung, James Alleman, Bora Cetin, Do Huyen. Proceedings of the 3rd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development. Pages: 272-277. Year 2019. (Aug 10 2020 2:31PM)
[6]Article: Development and validation of an HVAC on/off controller in EnergyPlus for energy simulation of residential and small commercial buildings . Authors: Kristen S Cetin, Mohammad Hassan Fathollahzadeh, Niraj Kunwar, Huyen Do, Paulo Cesar Tabares-Velasco . Energy and Buildings. No: 183. Pages: 467–483. Year 2019. (Apr 18 2019 4:16PM)
[7]Article: Data-Driven Evaluation of Residential HVAC System Efficiency Using Energy and Environmental Data . Authors: Huyen Do and Kristen S. Cetin . Energies. No: 12. Pages: 188-203. Year 2019. (Apr 18 2019 4:24PM)
[8]Article: Improvement of inverse change-point modeling of electricity consumption in residential buildings across multiple climate zones . Authors: Huyen Do, Kristen S Cetin . Building Simulation. No: 12. Pages: 711-722. Year 2019. (Apr 18 2019 4:47PM)
[9]Article: Residential Building Energy Consumption: a Review of Energy Data Availability, Characteristics, and Energy Performance Prediction Methods. Authors: Huyen Do, Kristen S Cetin. Current Sustainable/Renewable Energy Reports. No: 5. Pages: 76-85. Year 2018. (Apr 18 2019 4:11PM)
[10]Article: Evaluation of the causes and impact of outliers on residential building energy use prediction using inverse modeling . Authors: Huyen Do, Kristen S. Cetin . Building and Environment. No: 138. Pages: 194–206. Year 2018. (Apr 18 2019 4:13PM)
[11]Presentations: A Study on Solution for “Green Material” Technology Focusing on Developing The Rating System of Recycled Material Content in Construction. Authors: Do Thanh Huyen - Kim Sang Bum. 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Pages: 81-86. Year 2012. (Apr 19 2016 3:43PM)
[12]Presentations: A Study on Solutions to Improve the Using of Recycled Materials in Construction Projects. Authors: Do Thanh Huyen, Faculty of Project Management, Danang University of Technology, Vietnam; Kim Sang-Bum, Dept. of Civil and Environmental System Engineering, Dongguk University, Seoul, Korea. Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM). Pages: 403-404. Year 2011. (Nov 13 2011 12:35PM)
[13]Presentations: A Study on Characteristics of ODA (Official Development Assistance) projects in Vietnam. Authors: Do Thanh Huyen, Faculty of Project Management, Danang University of Technology, Vietnam; Kim Sang-Bum, Dept. of Civil and Environmental System Engineering, Dongguk University, Seoul, Korea.. Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM). Pages: 397-399. Year 2010. (May 19 2011 11:44AM)
[14]Presentations: A Study on the Bidding Process in Vietnam. Authors: Do Thanh Huyen, Faculty of Project Management, Danang University of Technology, Vietnam; Kim Sang-Bum, Dept. of Civil and Environmental System Engineering, Dongguk University, Seoul, Korea. Korea Society of Civil Engineers (KSCE). Pages: 2095-2098. Year 2010. (May 19 2011 11:50AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 24 2022 5:40PM)
[1]Sách Hướng dẫn dự án liên môn: Quản lý chi phí xây dựng công trình Chủ biên: TS. Huỳnh Thị Minh Trúc, TS. Đỗ Thanh Huyền. Đồng tác giả: ThS. Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2022.
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng "Hoạt động khoa học và công nghệ tiềm năng" năm học 2018-2019. Số: 3150/QĐ-ĐHBK. Năm: 2019.
[2] Bằng khen "Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín" do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng. Số: Số: 1350/QĐ-UBND ngày 14/4/2020. Năm: 2020.
[3] Bằng khen "Bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín" do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành
Ngành: Xây dựng
 2022 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[2]Kiểm soát chi phí (QS2)
Ngành: Xây dựng
 2022 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[3]Quản lý đấu thầu chuyên nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2022 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[4]PBL5: Quản lý chi phí xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2022 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[5]Kinh tế và Quản trị xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2020 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[6]Toán chuyên ngành 1
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[7]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[8]Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên cao học ngành Quản lý xây dựng  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[9]Thống kê và dự báo
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp  trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[10]Định giá sản phẩm xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án  trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[11]Thống kê DNXD
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án  trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[12]Kế hoạch và dự báo
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án  trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[13]Quản trị doanh nghiệp xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 SV ngành KTXD&QLDA  Khoa Quản lý Dự án - ĐH Bách Khoa
[14]Kinh tế xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 SV ngành KTXD & QLDA  Khoa Quản lý Dự án - ĐH Bách Khoa
[15]Đồ án Quản trị doanh nghiệp xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 SV ngành KTXD & QLDA  Khoa Quản lý Dự án - ĐH Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn