Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,971

 Copolymer block trên cơ sở PDMS: Chất tạo màng mới chống sự bám dính của vi khuẩn từ môi trường biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong The Hy, Margaillan André, Tanguy Brigitte, Briand Jean-François, Bressy Christine
Nơi đăng: Sea Tech Week - 9th Marine Science Conference, Brest (France), octobre 2014.; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn