Đỗ Thị Kim Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,409

 
Mục này được 20852 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Kim Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/02/1984
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Coastal engineering; Tại: Delft University of Technology
Dạy CN: Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi
Lĩnh vực NC: kỹ thuật biển ( Thủy động lực học, vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển). Quan sát biến đổi đường bờ biển bằng ảnh viễn thám
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: anhqbqt@gmail.com; dtkanh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ Tháng 10/2007- 02/2010: Giảng dạy tại Khoa xây dựng Thủy lợi-Thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa.
- Từ tháng 02/2010 -01/2012: Học cao học tại trường Đại học quốc gia Thành Công, Đài Loan
- Từ 02/2012-06/2014: Giảng dạy tại Khoa xây dựng Thủy lợi-Thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa.
- Từ 06/2014-04/2019: PhD candiate at Delft University of Technology
- Từ 10/2018-05/2020: Postdoc researcher at Cerema- France
- Từ 07/2020 đến nay: Expert in scientific computing at Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH HEC-HMS TRONG TRưỜNG HỢP THIẾU THÔNG TIN DỮ LIỆU KHÔNG GIAN cỦa lưu vỰc: ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC NÔNG SƠN, SÔNG THU BỒN, VIỆT NAM . Tác giả: Do Thi Kim Anh1, Le Minh Canh2 . TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 12(73). Trang: 1-6. Năm 2013. (Dec 21 2015 5:19PM)
[2]Tham luận: Ưng dụng mạng nơ ron thần kinh nhân tạo mô phỏng dòng chảy tháng , áp dụng cho lưu vực Nông Sơn, sông Thu Bồn . Tác giả: Do Thi Kim Anh. Hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 241-246. Năm 2012.
(Nov 23 2012 3:37PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Circulation patterns and implication for fine sediment transport in apreserved tropical estuary: The case of the Maroni (French Guiana). Authors: Anh T.K. Do a,b,∗, Aldo Sottolichio c, Nicolas Huybrechts a, Antoine Gardel d. Regional Studies in Marine Science. No: Regional Studies in Marine Science 40 (2020) 101493. Pages: 1-16. Year 2020. (Apr 23 2021 2:11PM)
[2]Article: The Estimation and Evaluation of Shoreline Locations, Shoreline-Change Rates, and Coastal Volume Changes Derived from Landsat Images. Authors: Anh T.K. Do†‡, Sierd de Vries†, and Marcel J.F. Stive. Journal of Coastal Research. No: 35(1). Pages: 56–71. Year 2019. (Apr 22 2019 5:50AM)
[3]Article: Modeling and Quantification of Patterns of Salinity, Mixing and Subtidal Flow in the Maroni Estuary. Authors: Do, A.T. K, Huybrechts, N., Sottolichio, A. and Gardel, A.. International Conference on Asian and Pacific Coasts. No: 1. Pages: 657-664. Year 2019. (Oct 16 2019 5:31PM)
[4]Article: Morphodynamics of a Seasonal Inlet: A Case Study Using Remote Sensing and Numerical Modelling for Cua Dai Inlet, Central Vietnam. Authors: Do, A.T.K, Kralli, V.E., De Vries, S., Nguyen, V.T. and Stive, M.J. International Conference on Asian and Pacific Coasts. No: 1. Pages: 417-425. Year 2019. (Oct 16 2019 5:32PM)
[5]Article: Beach Evolution Adjacent to a Seasonally Varying Tidal Inlet in Central Vietnam. Authors: Anh T.K. Do†‡*, Sierd de Vries† , and Marcel J.F. Stive†. Journal of Coastal Research. No: 34(1). Pages: 6–25. Year 2018. (Apr 22 2019 5:56AM)
[6]Presentations: Hydrodynamics and Sediment Transport at a Seasonal Inlet and its Adjacent Beach: Cua Dai, Vietnam. Authors: Anh T.K. Do, Sierd de Vries, Qinghua Ye, Trung Viet Nguyen and Marcel J.F.Stive. Sixth International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC-2018). Pages: 1-9. Year 2018. (Apr 22 2019 6:01AM)
[7]Presentations: Monitoring long term beach erosion adjacent to microtidal inlet using satellite images: a case study at Cua Dai beach, Vietnam. Authors: Anh Do, Sierd de Vries and Marcel Stive. ECSA 56 coastal systems in transition. From a 'natural' to an 'anthropogenically-modified' state. 4-7 September 2016 Bremen, Germany. Pages: pp. Year 2016. (Nov 22 2016 8:39PM)
[8]Presentations: ANALYSIS OF EMBAYED BEACH PLANFORM STABILITY in danang, vietnam . Authors: Anh, Do T.K 1,2, Marcel J.F. Stive 1, Ronald L. Brouwer3 and Sierd de Vries 1. E-proceedings of the 36th IAHR World Congress, 28 June -3 July, The Hague, The Netherlands
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 1-6. Year 2015.
(Dec 15 2015 8:59PM)
[9]Presentations: Calibrating HEC-HMS Model for a Catchment with Limited Data: Case Study for Nong Son Watershed, Thu Bon River, Vietnam. Authors: DO Thi Kim Anh1*, LE Minh Canh2
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Young Water Talent Symposium 2012, Singapore. Pages: 61-68. Year 2012. (Nov 16 2012 8:55AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quy Hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi
Ngành: Thuỷ lợi
 2012 Sinh viên đại học ngành xây dựng công trình thủy
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn