Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,203

 Tổ chức trò chơi giúp trẻ 5 tuổi định hướng thời gian
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thị Linh Giang
Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị & Giáo dục; Số: 145;Từ->đến trang: 41-44;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương châm “học mà chơi, chơi mà học” luôn được quán triệt trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non. Do vậy, vấn đề dạy trẻ 5 tuổi cách định hướng thời gian thông qua chơi sẽ là phương thức hữu hiệu nhất để phát triển tư duy, trí nhớ, ngôn ngữ và đặc biệt là ý thức tự lập, giúp trẻ biết cách điểu khiển bản thân trong học tập và cuộc sống
ABSTRACT
The method “learning to play, play and learn” is always well important in the care and education of children in preschool. Therefore, the problem of teaching a 5-year-old child through time- orientation through play will be the most effective way to develop thinking, memory, language and especially self-reliance, to help children know how to control yourself in learning and life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn