Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,834

 Trần Hoài Dương và những câu chuyện trẻ con
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Thị Linh Giang
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường đại học sư phạm Hà nội; Số: năm 2016;Từ->đến trang: 24-27;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đề cập đến những sáng tác hiện đại viết cho thiếu nhi của cố nhà thơ Trần Hoài Dương mang âm hướng đồng thoại dân gian hiện đại.
ABSTRACT
The article mentions the modern compositions written for children of the late poet Tran Hoai Duong with the sound of modern folk dialogue.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn