Đinh Thị Mỹ Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,727

 
Mục này được 24886 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Mỹ Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/10/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán xã Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng Ban
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Phần mềm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban Công tác Học sinh Sinh viên, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Công tác tại Khoa CNTT Trường CĐ CNTT từ tháng 9/2006, công việc chính là giảng dạy. Ngoài ra tham gia công tác Đoàn trong vai trong Bí thư Đoàn trường từ năm 2006 đến tháng 4/2012.
- Từ tháng 4/2012 đến 01/2015 là Trưởng Phòng CTSV của Trường CĐ CNTT, tiếp tục tham gia công việc giảng dạy.
- Từ 3/2012: Phó Bí thư Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng
- Từ 01/02/2015 được điều chuyển và bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng
- Từ 05/12/2019 được điều chuyển và bổ nhiệm Phó Trưởng ban, giao phụ trách Ban Công tác Học sinh Sinh viên Đại học Đà Nẵng
- Từ 4/2021 đến nay: Trưởng ban Ban Công tác HSSV ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Mã số: T2015-07-02. Năm: 2015. (Oct 10 2016 4:27PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng website Trường CĐ CNTT. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Trần Thị Xuân Trang, Võ Hùng Cường, Phạm Tuấn Anh. Mã số: T2010. Năm: 2011. (Dec 3 2012 10:02AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm quản lý công văn tại Trường CĐ CNTT. Chủ nhiệm: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: Nguyễn Văn BìnhVăn Đỗ Cẩm Vân. Mã số: T2008-07-04. Năm: 2008. (Dec 3 2012 10:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học - Thiết kế mô hình học tập hỗ trợ tương tác giữa sinh viên và AI. Tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942. Số: 12. Trang: 1258-1268. Năm 2023. (Apr 6 2023 8:03PM)
[2]Bài báo: Chatbot trong giáo dục: Kinh nghiệm trong dạy lập trình cho sinh viên đại học năm thứ nhất. Tác giả: Dinh Thi My Hanh; Tran Van Hung; Ngo Tu Thanh. International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN: 2319-7064, SJIF (2022): 7.942. Số: 11. Trang: 1113-1119. Năm 2022. (Apr 6 2023 8:01PM)
[3]Bài báo: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục: cơ hội và thách thức đến tương lai của việc dạy và học ở trường đại học. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Trần Văn Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 19, No. 2. Trang: 38-42. Năm 2021. (Apr 6 2023 7:57PM)
[4]Tham luận: Tác động của Trí tuệ nhân tạo - Tương lai của giáo dục đại học. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Ngô Tứ Thành; Trần Văn Hưng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ 2, chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động” (Innovation for sustainable education in the changing context). Trang: 298-311. Năm 2021. (Apr 6 2023 7:58PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới phương pháp dạy học. Tác giả: Ngô Tứ Thành;Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: Số 209 kỳ 2. Trang: 4-6. Năm 2020. (Jul 27 2020 4:44PM)
[6]Bài báo: Sẵn sàng học tập kết hợp (Blended learning) của sinh viên trong trường đại học. Một trường hợp nghiên cứu về năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Trần Văn Hưng. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số: 117(118). Trang: 124-130. Năm 2020. (Apr 6 2023 7:55PM)
[7]Bài báo: Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Huỳnh Công Pháp; Cao Xuân Tuấn; Nguyễn Văn Bình; Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2018. Số: 7. Trang: 215-222. Năm 2018. (Jun 19 2019 3:47PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng các kỹ thuật phân lớp dữ liệu cho bài toán khai thác dữ liệu tiếng dân tộc thiểu số phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2017. Số: 6. Trang: 237-244. Năm 2017. (Jun 19 2019 3:45PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Đặng Ngọc Sang. Tạp chí Hội thảo CITA 2015 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 132-135. Năm 2015. (Oct 21 2016 3:51PM)
[10]Bài báo: đề xuất giải pháp xây dựng Hệ thống Quản lý đoàn viên của Đại học Đà Nẵng trên nền Điện toán đám mây. Tác giả: ThS. Đinh Thị Mỹ HạnhĐặng Ngọc Sang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hội thảo Cita 2014 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 20-21. Năm 2014.
(Sep 22 2014 10:21AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu hiện tượng nhập nhằng trong tiếng Việt và giải pháp khắc phục trong soạn thảo văn bản . Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chị khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: tháng 11. Trang: 4-5. Năm 2012.
(Dec 3 2012 10:07AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguỹen Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuâth. Năm 2020.(Jul 27 2020 4:46PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ GD & ĐT vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm: 2009.
[2] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Số: QĐ số 556QĐ/TWĐTN ngày 10/12/2010. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012. Số: QĐ số 979QĐ/TWĐTN ngày 14/12/2012. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích cao trong học tập. Số: QĐ số 287/QĐKT ngày 04/6/2012. Năm: 2012.
[5] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN ĐHĐN nhiệm kỳ 2007-2012. Số: QĐ số 1613/QĐKT ngày 11/4/2012. Năm: 2012.
[6] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và pt ttn năm 2013. Số: 765 - QĐ/TWĐTN. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên cao đẳng, đại học  Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Khoa CNTT & TT
[2]Lập trình Java
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên cao đẳng  Cao đẳng CNTT
[3]Lập trình ứng dụng VB
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 sinh viên cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 CĐ CNTT
[4]Lập trình căn bản (VB)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 CĐ CNTT
[5]Lập trình hướng đối tượng C++
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Sinh viên cao đẳng  CD CNTT
[6]Lập trình căn bản (C)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viên cao đẳng, đại học  CĐ CNTT, Khoa CNTT TT
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn