Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,295

 Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Mỹ Hạnh; Thành viên:  Đặng Ngọc Sang
Số: T2015-07-02 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Hiện nay, đa số các website phục vụ mục đích thương mại, số chức năng miễn phí rất hạn chế. Bên cạnh đó, không có nhiều website phục vụ mục đích công việc chuyên môn cho một tổ chức, cơ quan cụ thể. Do đó, chúng tôi nghiên cứu xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến phục vụ hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục. Bài báo này đánh giá về thực trạng công tác khảo sát trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục hiện nay và trình bày những kiến thức tổng quan, đặc điểm nổi bật của các hệ thống khảo sát trực tuyến so với các cách thức khảo sát truyền thống. Bài báo tập trung nghiên cứu và phát triển Hệ thống khảo sát trực tuyến trong hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin dựa trên mã nguồn mở Lime Survey nhằm đơn giản hóa các thao tác cho người được khảo sát với tỷ lệ tham gia cao, đảm bảo quá trình khảo sát khách quan và bảo mật thông tin, giảm thiểu sai sót và chi phí.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn