Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,937

[1] Bằng khen của Bộ GD & ĐT vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ. Năm: 2009.
[2] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Số: QĐ số 556QĐ/TWĐTN ngày 10/12/2010. Năm: 2010.
[3] Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012. Số: QĐ số 979QĐ/TWĐTN ngày 14/12/2012. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích cao trong học tập. Số: QĐ số 287/QĐKT ngày 04/6/2012. Năm: 2012.
[5] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN ĐHĐN nhiệm kỳ 2007-2012. Số: QĐ số 1613/QĐKT ngày 11/4/2012. Năm: 2012.
[6] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và pt ttn năm 2013. Số: 765 - QĐ/TWĐTN. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn