Đinh Thị Minh Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,914

 
Mục này được 32442 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Minh Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/08/1958
Nơi sinh: Tịnh Khê - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Quê quán Tịnh Khê - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Giáo Dục Học - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành (ESP); Tại: Đại Học La Trobe
Dạy CN: Dạy Tiếng Anh Như Một Ngoại Ngữ (TESOL), Dạy Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP), Giáo Học Pháp Tiếng Anh, Văn Học Anh, Văn Học Mỹ, Văn Hóa Anh, Văn Hóa Mỹ, Giao Thoa Văn Hóa, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Ngôn ngữ và Văn hóa, Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng, Ngữ Dụng Học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: 04 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3893124; Mobile: 0982442797
Email: minhhien02@yahoo.com; dinhminhhien58@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Đào tạo:
1976 - 1980: Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành: Sư Phạm Tiếng Anh
1982 - 1984: Giảng viên Khoa Tiếng Anh,Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Nẵng
1985 – 1994: Giảng viên Khoa Tiếng Anh Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
1995: Tu nghiệp Dạy và Trắc Nghiệm Tiếng Anh Thương Mại tại Thái Lan do British Council chủ trì
1995 - 1997: Học viên Cao học tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành: Giáo học pháp; giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1997 - 1999: Học viên Cao học tại Saint Michael College, Vermont, Hoa Kỳ; chuyên ngành: TESOL; giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2004 - 2005: Học Giả Fulbright tại Đại học Stanford, Bang California, Hoa Kỳ, NCKH: Ngôn ngữ học Ứng dụng
2006 - 2009: Nghiên cứu sinh tại Đại học La Trobe, Melbourne, Úc; chuyên ngành: Giáo dục học, Tiếng Anh Chuyên Ngành (ESP)- Content-Based Íntruction; giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2009: Chuyên viên Nâng Cao Văn hoá Nghiên cứu và Hướng dẫn Nghiên cứu Khoa học của Đại học Queensland, Úc; giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Công tác:
1980 - 1985: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Nẵng; Giảng dạy các bộ môn Thực hành tiếng Tiếng Anh;
1885 - 1995: Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng; Giảng dạy các bộ môn Thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và Giáo Học Pháp Tiếng Anh; Tổ Trưởng Bộ môn Giáo Học Pháp; Giảng viên chính; Hướng dẫn sinh viên luận văn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh;
1995 – hiện nay: Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng; Giảng viên chính; Giảng dạy các bộ môn Thực hành Tiếng, Lý thuyết Tiếng, Văn Học Anh-Mỹ, Văn Hóa Anh-Mỹ, Giao Thoa Văn Hóa, Ngôn Ngữ và Văn Hóa, Phương Phap Nghiên Cứu Khoa Học trong Giáo Dục, Biên Dịch, Ngữ Âm và Âm vị Học, So Sánh Đối Chiếu trong Ngôn Ngữ Học; Giáo Học Pháp Tiếng Anh; Hướng dẫn luận văn tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Giáo Dục Học, Giáo Học Pháp Tiếng Anh, Ngôn Ngữ Anh và Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: An Investigation into the Application of Content-Based Instruction in a University English Language Program in Vietnam . Chủ nhiệm: Đinh Thị Minh Hiền. Thành viên: Dr. Howard Nicholas (Supervisor); Dr. Williams Alan (Associate). Mã số: 1/1/2005 - 3/9/2009. Năm: 2009. (Feb 1 2016 3:32AM)
[2] Đề tài Khác: Reader-Response Criticism in Teaching American Literature for EFL Students at the University Level. Chủ nhiệm: Đinh Thị Minh Hiền. Thành viên: Dr. David Palumbo Liu. Mã số: 5/2005. Năm: 2005. (Feb 1 2016 3:45PM)
[3] Đề tài Khác: An Investigation into Community Learning through Learning Tasks in EFL Classes at Danang College of Education in Vietnam. Chủ nhiệm: Đinh Thị Minh Hiền. Thành viên: Dr. Đặng Văn Hùng (Principle); Pro. Nguyễn Bàng (Associate). Mã số: 9/1995 - 9/1999. Năm: 1999. (Feb 1 2016 4:17PM)
[4] Đề tài Khác: Teaching American Literature for EFL Students at Danang College of Education in Vietnam. Chủ nhiệm: Đinh Thị Minh Hiền. Thành viên: Dr. Daniel W. Evans. Mã số: 6/1998-8/1999. Năm: 1999. (Feb 1 2016 4:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khả năng chuyển tải "Cái Tôi" khi dịch ca từ của Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh. Tác giả: TS Đinh Thị Minh Hiền, ThS Lê Thị Oanh, ThS Nguyễn Trần Ái Duy. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống. Số: 11 (241). Trang: 59 - 60. Năm 2015. (Jan 31 2016 5:26AM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc học theo phương thức cộng đồng qua các dạng bài tập tại các lớp chuyên ngữ Anh ở Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 6/2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:52AM)
[3]Bài báo: So sánh đối chiếu những ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Chiến tranh và Hòa bình" trong nhạc phản chiến tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS. Nguyễn Thị Hồng Mến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:55AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ẩn dụ tri nhận thời gian trong nhạc trữ tình Anh - Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Lê Thị Khánh Lam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8/2014. Trang: 36 - 41. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:57AM)
[5]Bài báo: So sánh đối chiếu ẩn dụ tri nhận thể hiện khái niệm "Cuộc Đời" trong nhạc trữ tình Anh - Việt. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền &ThS Hoàng Nguyễn Tôn Ngân. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 8/2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Oct 21 2014 9:59AM)
[6]Bài báo: So sánh đối chiếu phương thức hồi đáp từ cá nhân và phương thức phản hồi từ độc giả trong phương pháp dạy Tiếng Anh bộ môn Văn học. Tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 12[73]/2013 (Quyển 1). Trang: 104 - 110. Năm 2013. (Jan 16 2016 9:34AM)
[7]Bài báo: So sánh và Đối chiếu Hệ thống Ngữ âm Anh - Việt. Tác giả: Đinh Thị Minh Hiền. Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 6, 8/2000. Trang: 25 - 30. Năm 2000. (Jan 31 2016 4:11AM)
[8]Bài báo: Các hoạt động dạy kỹ năng Đọc theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên chuyên tiếng Anh. Tác giả: Đinh Thị Minh Hiền. Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 6. Trang: 100-105. Năm 1985. (Jan 31 2016 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Literature-based language teaching in higher education in Vietnam. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. Kỷ yếu hội nghị quốc tế Đại học Quốc gia Thp. Hồ Chí Minh (Proceedings of The International Conference on English Language Teaching ICELT 2016: Exploring New Paths to a Better Future of ELT) in a Globalised World))l. No: ISBN: 978-604-73-4631-8. Pages: 149 - 166. Year 2016. (Apr 19 2017 8:21PM)
[2]Article: Implementing Interculturalism in Literature-based EFL Classes at the University Level in Vietnam. Authors: Đinh Thị Minh Hiềnabortion stories gone wrong read teenage abortion facts. Proceedings of the 2015 International Symposium TESOL tại Đại Học Ngọaị Ngữ - ĐH Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 05. Pages: 100-105. Year 2015.
(Jan 31 2016 4:51AM)
[3]Article: Using Cross-Culturalism in Teaching Literature at the University Level. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. International proceedings of SEAMEO RETRACT (TESOL)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 03. Pages: 100-105. Year 2014.
(Jan 31 2016 4:34AM)
[4]Article: Implementing CALLA in literature-based EFL programs in Higher Education. Authors: TS. Đinh Thị Minh Hiền. Knowledge Publishing House (Proceedings of the 2014 International Conference on English Language Teaching (ICELT 2014) : Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về nghiên cứu khoa học Giảng dạy Tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. No: 01/2014. Pages: 177 - 192. Year 2014. (Oct 21 2014 10:08AM)
[5]Presentations: Reader-response Criticism in teaching literature for EFL/ESL students at the university level. Authors: TS. Đinh Thị Minh Hiền. In International Proceedings of Economics Development and Research: Languages, Literature and Linguistics III. Pages: 152 - 156. Year 2013. (Feb 17 2014 10:29AM)
[6]Presentations: Teaching Contemporary Literature at the University Level: From Reader-Response Criticism to Cross-Culture. Authors: Đinh Thị Minh Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Khoa Học Xã hội tại Hawaii, Hoa Kỳ (2005) Hawaii International Conference on Social Sciences (June 13-16, 2005). Pages: 100-105. Year 2005. (Jan 31 2016 2:01PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 4 2016 4:38AM)(Feb 15 2016 3:39PM)(Jan 31 2016 2:36AM)(Jan 31 2016 2:19AM)(Jan 31 2016 2:24AM)(Jan 31 2016 2:26AM)(Jan 30 2016 10:51AM)
[1]Understanding English Literature: A Reader-Response Perspective  Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2016.
[2]British and American Literature Chủ biên: TS Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Lưu hành nội bộ tại CEE - Đại Học Đà Nẵng. Năm 2014.
[3]Selected Readings of British and American Literature Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2012.
[4]Interpreting American Poetry Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2002.
[5]Interpreting American Drama Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2002.
[6]Interpreting American Fiction Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2001.
[7]American Literature Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo Dục Đà Nẵng. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thị Khánh Lam
Đề tài: Conceptual metaphorical expressions denoting the concept of "Existentialism" in English and Vietnamese Song lyrics 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2017

[2]Trần Thị Thảo Miên
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in the Translation of Conceptual Metaphor Expressing the Concept of "Self-Identity' in Trinh Cong Son's Songs

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Trương Hoài Uyên
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of Hyperbole in English and American Love Songs

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Trịnh Thị Thu Thảo
Đề tài: A Study on Loss and Gain in Meaning in the English Translations of Conceptual Metaphors Expressing the Concept of "Human Status" in Trinh Cong Son's Songs

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Hồ Thị Thu Hằng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Bùi Thị Minh Nguyệt
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Trần Thị Minh Xuân
Đề tài: An Investigation into Los and Gain in Meaning in the Vietnamese Translation of Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Human Status" in "Farewell to Arms" by Ernest Hemingway

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Trương Thị Diệu
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Thiều Hoàng Mỹ
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in English-Vietnamese Translational Versions of Subtitles of Oscar Winning Movies from 2010 -2014

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Lê Thị Oanh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Lê Thị Cẩm Thảo
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Nguyễn Thị Việt
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors of "Homeland" in Trinh Cong Son's versus Bob Dylan's Songs  

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Võ Phan Hải Quỳnh
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường ĐạiHọc Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Lê Thị Khánh Lam
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Time" in English and Vietnamese Lyric Songs

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Hoàng Nguyễn Tôn Ngân
Đề tài: An Investigation into Cognitive Metaphors Related to the Concept of "Life" in Lyric Songs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Nguyễn Thị Hồng Mến
Đề tài: A Study on Cognitive Metaphors Denoting the Concept of "War" and "Peace" in Anti-war Songs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Lê Thị Kim Chung
Đề tài: A Study on Cognitive Semantic Features of Motion Verbs in English and Vietnamese Fables

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Phan Thị Phương
Đề tài: A Study on Loss and Gain in Meaning in the English Translations of Conceptual Metaphors Denoting the Concept of "Relationships" in Trinh Cong Son's Songs"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[19]Trương Thị Hồng Minh
Đề tài: An Investigation into Metaphors Related to the Concept of "Dignity" in Oliver Twist by Charles Dickens via lts Vietnamese Version Translated by Phan Ngoc"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[20]Đào Duy Hiếu
Đề tài: A Study on Contextual Features in Translating Motion Verbs in English - Vietnamese Translational Versions

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[21]Nguyễn Thị Lệ Thu
Đề tài: An Investigation into Similes in Idioms - A Contrastive Analysis between English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[22]Tôn Nữ Xuân Phương
Đề tài: An Investigation into Strategies for Teaching Copular Verbs and Copulative Structures to ESP Learners at Danang College of Technology

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Trường CĐSP năm 1983-1984. Số: 1984/QĐKT. Năm: 1984.
[2] Chứng nhận của University of Cambridge - Business English. Số: 03/18/1995. Năm: 1995.
[3] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1997.
[4] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1998.
[5] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1999.
[6] Học bỗng của Sydney University - Úc (Không nhận). Năm: 2000.
[7] Chứng nhận Tư vấn Du học Anh của British Council. Số: 04/04/2003. Năm: 2003.
[8] Học bỗng Fulbright từ Việt Nam (Chương trình Trao Đổi Học Giả AY 04-05) Scholar Exchange Program 2004-2005) lĩnh vực Ngôn Ngữ Học Ứng dụng (Apply Linguistics). Năm: 2005.
[9] Học bỗng Fulbright từ Mỹ (Không nhận). Năm: 2005.
[10] Thư mời Giảng viên thỉnh giảng của De Anza College (California - Mỹ) (Không nhận). Năm: 2006.
[11] Chứng nhận của ĐH Queensland - Úc. Số: 12/02/2007. Năm: 2007.
[12] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: Số: 5950 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[13] Chứng nhân SEAMEO International Conference. Năm: 2014.
[14] Chứng nhận của ĐHKHXH & NV - International Conference in TESOL. Năm: 2014.
[15] Chứng nhận của ĐHĐN - International Conference in ĐHĐN. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]So sánh Đối chiếu Ngôn ngữ
Ngành: Ngoại ngữ
 2015 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Hoa Sen
[2]Thực hành giáo học pháp tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Học viên Cao học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Anh văn Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
[3]Luyện Âm và Âm vị học
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên tại chức Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang  Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
[4]Biên dịch tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên tại chức Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang  Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
[5]Văn hóa và Ngôn ngữ
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Học viên Cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  Khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
[6]Văn học Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1995 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Văn học Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Văn hóa Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Văn hóa Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 1993 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Anh Văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[10]Giao thoa Văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 1990 Sinh viên chính qui Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Anh văn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[11]Giáo học pháp Tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 1984 Sinh viên chính qui Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[12]Kỹ năng tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 1982 Sinh viên chính qui Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng  Khoa Anh Văn Trường Cao đẳng Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
viagra coupon click free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn