Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh và Đối chiếu Hệ thống Ngữ âm Anh - Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng; Số: Số 6, 8/2000;Từ->đến trang: 25 - 30;Năm: 2000
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu so sánh đối chiếu hệ thống phiên âm Anh - Việt
ABSTRACT
The paper investigates the similarities and differences in English vs. Vietnamese phonetic system
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn