Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng Phương thức Giao thoa Văn hóa trong Giảng dạy bộ môn Văn học ở bậc Đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: International proceedings of SEAMEO RETRACT (TESOL)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 03;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu việc ứng dụng phương thức Giao thoa Văn hóa trong giảng dạy bộ môn Văn học cho sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ ở bậc Đại họcwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The article investigates the techniques of applying Cross-Culturalism in teaching literature for students at the university level
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn