Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khả năng chuyển tải "Cái Tôi" khi dịch ca từ của Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS Đinh Thị Minh Hiền, ThS Lê Thị Oanh, ThS Nguyễn Trần Ái Duy
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống; Số: 11 (241);Từ->đến trang: 59 - 60;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đề cập về khả năng chuyển tải "Cái Tôi" khi dịch ca từ của Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh
ABSTRACT
The paper is about loss and gain in meaning of cognitive metaphors in the translations expressing the notion of "Self" in Trinh Công Sơn songs
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn