Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dạy bộ môn Văn học Đương đại bậc đại học: Từ phương thức Phản hồi từ Độc giả đến phương thức Giao thoa Văn hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về Khoa Học Xã hội tại Hawaii, Hoa Kỳ (2005) Hawaii International Conference on Social Sciences (June 13-16, 2005); Số: Số 6;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2005
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nội dung đề cập đến việc giảng dạy bộ môn văn học đương đại ở bậc đại học đi từ phương thức Phản hồi từ Độc giả đến phương thức Giao thoa Văn hóa
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn