Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các hoạt động dạy kỹ năng Đọc theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên chuyên tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Minh Hiền
Nơi đăng: Tập San Khoa Học Đại Học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 6;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 1985
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết khảo sát và ứng dụng các hoạt động dạy kỹ năng Đọc theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên chuyên tiếng Anh tại Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng
ABSTRACT
The paper investigates and applies classroom activities in teaching reading skills for English majors at The College of Foreign Languages in Danang University
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn