Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát việc học theo phương thức cộng đồng qua các dạng bài tập tại các lớp chuyên ngữ Anh ở Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đinh Thị Minh Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 6/2014;Từ->đến trang: 100-105;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này thuộc lĩnh vực Thụ Đắc Ngôn Ngữ, học ngoại ngữ thông qua hoạt động lớp theo Phương thức Học Cộng Đồng dựa trên cơ sở lý thuyết của Richard-Amato (1996), Ashworth (1985) và Brown (1994). Theo quan điểm Học Cộng Đồng, hoạt động trong các lớp chuyên ngữ Anh gần giống như những sinh hoạt thường ngày ngoài xã hội, hay nói cách khác, lớp học chính là một xã hội thu nhỏ mà qua các hoạt động trong lớp, sinh viên được xem như là những công dân đang tham gia vào những sinh hoạt xã hội. Bài viết chủ yếu đề cập đến sự tương tác trong lớp đặt trọng tâm vào quá trình học và khả năng giao tiếp của sinh viên chủ yếu dựa vào kỹ năng tiếng. Bài viết cung ứng nhiều hoạt động lớp theo Phương thức Học Cộng Đồng giúp giáo viên chuyên tiếng Anh tạo được sự tương tác hiệu quả trong lớp học. Nó cũng giúp sinh viên chuyên ngữ Anh nâng cao khả năng giao tiếp giúp ích cho việc thâm nhập vào môi trường làm việc toàn cầu trong tương lai.
ABSTRACT
This paper is in the fields of Second Language Acquisition (SLA), task-based learning (TBL), focusing on Community Learning (CL) which is based on the theoretical background of Richard-Amato (1996), Ashworth (1985) and Brown (1994). In light of CL, learning tasks in EFL (English as a Foreign Language) classes are somehow similar to daily activities in the real world, or, in other words, the class itself is a miniature of the society in which, via learning tasks, students are seen as citizens who are taking part in various social activities. The main focuses of the paper are classroom interaction which pays attention to the learning process, and learners’ communicative competence which lays emphasis on the learner’s language skills. The paper provides EFL teachers with many CL tasks that might help them create an effective classroom interaction. It also helps EFL students improve their communicative competence that might be beneficial for them to integrate into a global working environment in the future.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn